EUROREPORT plus

      
Ľuboš Jurík
Šéfredaktor

EUROREPORT plus je svojim náročným obsahom určený politickej, hospodárskej a spoločenskej elitnej vrstve, vychádza v spolupráci s  Kanceláriou prezidenta SR, Úradom vlády SR , Národnou radou SR, Delegáciou Európskej komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a VÚC. Je to časopis politicky a komerčne nezávislý, nestranícky a nie je dotovaný zo žiadnych zdrojov.
Každé číslo časopisu EUROREPORT plus je podľa ročného mediálneho plánu venované jednému či dvom rezortom : vnútro a spravodlivosť, zdravotníctvo a sociálna politika, finančníctvo, zahraničie, hospodárstvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie, kultúra a školstvo s euroregiónmi, doprava, obrana a armáda, osobnosti a udalosti roka. Čitateľ tak dostáva komplexný a profesionálny pohľad na danú problematiku. V každom čísle sú obsiahle rozhovory s politickými osobnosťami, ministrami, poslancami, články a analýzy odborníkov, politológov, vedcov a špecialistov. Časopis sa pravidelne venuje podmienkam v Európskej únii a pôsobeniu Slovenskej republiky v štruktúrach únie.